BEAM Kurumsal Varlık Yönetim Sistemi

BEAM Gerçek Zaman Odaklı Kurumsal Varlık Yönetim Sistemi ile işletmenizdeki tüm varlıklarınızın satın alınmalarından hurdaya ayrılmalarına kadar tüm süreçlerini dijitalleştirerek takip edebilirsiniz.

Hızlı bir özet için kısa tanıtım videomuzu izleyebilirsiniz.

Mehmet Alkan

Dijital Dönüşüm Danışmanı

Aklınızdaki soruları hemen sorabilirsiniz.

Dijital dönüşüm yolculuğunuzu birlikte planlayalım

Kurumsal Varlık Yönetim Sistemi Nedir?

Kurumsal varlık yönetimi (EAM), yaşam döngüleri boyunca tüm kurumsal operasyonel varlıkların kalitelerini korumak, bakım yönetimleri ile kalite ve işlerliklerini kontrol etmek,  planlı / plansız tüm bakım planlarını düzenleyerek çalışma ömürleri ve verimliliklerini optimize etmek için kullanılan tüm yazılım, sistem ve hizmetlerin bütünüdür.

Kurumsal varlık yönetim sistemleri (EAM), Kurumsal varlıkların yaşam döngüsü boyunca kalitelerini planlanan bir seviye üzerinde tutmayı, kullanımlarını optimize etmeyi ve verimliliklerini arttırmayı amaçlar. Verimli çalışma sürelerinin arttırılması ile operasyonel maliyetlerin azaltılması sağlanır.

Kurumsal varlık yönetimi, varlık yönetimi, varlık bakımı, depo ve malzeme yönetimi, tedarik zinciri yönetimi, bakım personelleri yönetimi ve malzeme satın alma yönetimlerini içerir.

Kurumsal Varlık Yönetimi İşletmenize Neler Sağlar?

Kurumsal Varlık Yönetim Sistemleri ile kuruluşlar varlık kalitesini ve kalite sürekliliğini denetim altında tutabilmelerini, yönetebilmelerini, anlık izleyebilmelerini ve optimize edebilmelerini sağlar. Sektörden bağımsız olarak her kuruluşta yüzlerce, binlerce hatta milyonlarca varlık mevcuttur ve bu varlıkların verimliliği toplam kuruluş verimliliğini belirler.

 • Varlık bilgilerini merkezileştirin

  Varlık yönetim sistemleri ile, bakım yöneticilerine bir varlığın nerede olduğunu, mevcut durumunu ve neye ihtiyacı olduğunu, kurumsal süreç varlıkları üzerine atanmış iş emirleri ve bakım planlarını söyler. Kritik varlık yönetimi bakım iş akışlarını otomatikleştirir ve bunların erişilebilir ve denetlenebilir olmalarını sağlar. Beam ile Varlık yönetim sistemi iş akışları eBA İş Akışı Yönetimi uygulamamız ile entegre olarak çalışır.

 • Arızaları ortaya çıkmadan önce çözün

  Varlık yönetimi yazılımları, varlıkların sürekli işler halde tutulabilmesi için korumak üzere düzeltici ve  önleyici faaliyetleri destekler. Garanti takibini kolayca sağlamaya ve üretimi kesintiye uğratabilecek sorunları sorun oluşmadan önlemeye yardımcı olur.

 • Varlıkları daha akıllıca izleyin

  Yapay zeka destekli uzaktan izleme, geçmiş verilerin analizi ile size gerçekleşebilecek arızalar için önceden gerekli uyarıları verir. Kurumsal süreç varlıklarınızdan toplanan tüm veriler analiz edilerek karar destek sistemleriniz beslenir, önleyici iç görüler üretilir.

 • Varlık kullanım ömürlerini en üst düzeye çıkarın

  Bakım Onarım Yönetimi modülü ile  IoT aygıtlarından toplanan geçmiş ve gerçek zamanlı veriler ile efektif bakım planlarınızı oluşturarak varlıklarınızın kullanım ömrünün uzatılması sağlanır.

 • Eskiyen varlıkları ve altyapıyı yönetin

  Kurumsal süreç varlıkları yaşam döngüleri, daha bilinçli bakım stratejileri planlaması ve yatırım getirisini (ROI) artırmak için risk yönetimi politikalarınızı iş süreçlerinize entegre ederek uzatılır.

 • Bakım yönetimini modernleştirin

  IoT, yapay zeka ve analitik raporlamalar, varlık bakımı uygulamalarınızı daha efektif hale getirir. Size arızaları oluşmadan engellemek için iç görüler sağlar.

 • Operasyonel sistemleriniz ile konsolide edin

  Varlık Yönetim Sistemi, kuruluşunuzdaki hemen hemen tüm varlık tiplerini yönetmek için tek bir platform sağlar. Bu sistem aynı zamanda diğer tüm kurumsal sistemleriniz ile çift yönlü haberleşerek kuruluşunuzdaki tüm süreçlerin bütünlüğünü sağlar.

Neden BEAM Kurumsal Varlık Yönetimi?

 • Hızlı, doğru raporlama ve karar destek bilgisi üretir

 • Arızaya müdahale süresinde azalma sağlar

 • Bakım ekiplerinin planlı ve kontrollü yönetilmesini sağlar

 • Bakım maliyetlerinin azalmasından dolayı ürün maliyetlerini düşürür

Varlık Yönetimi

Varlık yönetiminde öncelikli odak kritik varlıkları merkezileştirmektir. İşletmeler genelinde yönetilmesi ve izlemesi gereken tüm lokasyonlardaki tesisler, kritik altyapı, makinalar, ekipmanlar, tezgahlar, endüstriyel OT/IT varlıkları dahil kısacası tanımlanan varlık türleri tanımlanabilir ve esnek yapıyla birbirlerine bağlanarak çalışabilir.

Varlık/Demirbaşlarınızın işletmenizde nerelerde bulunduğu, farklı bir lokasyona taşınması, gerçekleştirilen işlemler, geçmişe ait maliyetler, garantileri, ne zaman satın alındığı, kullanım süreleri, yedek parça değişiklikleri gibi bilgileri tek bir çatı altında yönetebilirsiniz.

Kişilerin üzerlerine zimmetlenen demirbaşların takibini ve denetimini sağlar. Zimmet teslim süreçlerini yönetebilir ve zimmet tutanağı oluşturabilirsiniz.

Varlık/Demirbaşlarınızına ait garanti sürelerini takip edebilirsiniz.

Envanterinizde bulunan demirbaşlar için bulundukları lokasyon ve kaç tanesi bulunuyor, hangileri hurdaya ayrılması gerekiyor gibi bilgileri raporlayabilirsiniz.

Varlık/Demirbaşlarınızına ait barkod veya QR kod ile etiketlenmiş ekipmanlarınız ile alakalı varlık bilgilerine mobil uygulama üzerinden erişerek ne kadar sıklıkla arıza yaptığı kimlerin bakım yaptığı gibi bilgilere ulaşabilirsiniz.

Demirbaşlara ait koordinat (X ve Y) bilgilerinin girilmesi ile birlikte Google Maps üzerinden ekipmanların durumu takip edebilir, özelleştirilmiş sorgular hazırlanarak ekipman harita üzerinden takip edilebilir.

İşletme yerleşim planı üzerinde ekipmanlarınızı işaretleyebilir ve bu harita üzerinde arıza bildirimi ve durumları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Varlıklarınızı ekleyebilir, sayımını yapabilir, zimmet süreçlerini yönetebilir, varlık transferlerini Android ve IOS uyumlu mobil cihazlar üzerinden de yönetebilirsini

Bakım Yönetimi Avantajları

 • Varlıklarınızı tek platformdan yönetin

 • Bakım onarım süreçleriniz için gerekli iş emirlerini planlayın

 • Arıza gerçekleşmeden iç görüler ile önleyin

 • Kritik bakım işlerinizi önceliklendirin

 • Kurumsal uygulamalarla entegre çalışın

 • Varlık duruşlarını kontrol altına alın

 • Kritik altyapınızı izleyin ve optimize edin.

Bakım Yönetimi

Arıza bildirimlerinizi mobil veya masaüstünde hızlı bir şekilde bildirilerek süreçlerin digital ortamda iş akışı tasarım teknolojisiyle onaylanarak aksiyon alınması sağlayın.

Plansız bakım çalışmalarının kayıt altına alınması, bakım süresi, işçilik süresi, duruş süresi, malzeme maliyeti, işçilik maliyeti, hizmet maliyeti, toplam bakım maliyeti, yedek parça/malzeme kullanım miktarları, arızi bakım iş tanımları, arızi bakım talimatları, iş güvenliği sürecinde bakım riskleri tanımları ile koruyucu önlemler alınması gibi bir çok veriye en kısa sürede ulaşabilme ve yönetebilme olanağı sağlar.

Periyodik (Planlı) bakım planlarına uygun olarak belli bir tarihe, zaman aralığına veya çalışma süresine (sayaç değerine) göre sistem tarafından otomatik olarak oluşturabilir. Kullanıcılar bakım talimatlarındaki tanımlı olan adımlara göre kontrol listelerine doldurabilir. Yapılmayan adımlar için yeni aksiyon alabilir. Malzeme ihtiyaç planlaması yaparak periyodik bakımlar için stok kontrolleri gerçekleştirebilir.

BEAM içerisinde bulunan kestirimci bakımlar ile   titreşim ölçümü, yağ analizi, ultrasonik ölçümler, sıcaklık ölçümleri vb. ölçüm değerleri girişlerini yapabilirsiniz veya bu verileri paylaşabilen bir veri kaynağı ile entegrasyon gerçekleştirebilirsiniz. İstenilen frekans aralığında olmayan veya tolerans dışında olan ölçümler için belirlediğiniz faaliyetleri içeren otomatik iş emri oluşturarak, arızaların önüne geçebilirsiniz. Ayrıca ölçtüğünüz tüm değerlerin trendine raporlardan ulaşabilirsiniz

Planlı veya plansız tüm iş emirleri süreçlerini takvim üzerinde yönetebilir, sürükle bırak ile planlama tarihlerini değiştirebilirsiniz.

Kalibrasyon, vibrasyon (titreşim), sıcaklık, gürültü vs. gibi ölçüm paketlerini tanımlayıp aylık ve yıllık bazda takibinin yapılması sağlar. Kalibrasyon talimatları saklayabilir, bir sonraki kalibrasyonun ne zaman ve nasıl yapılacağı da programlayabilirsiniz. Kalibrasyon denetimlerinde kalibrasyonların ne zaman ve nasıl yapıldığına dair raporlar ve çıktıları oluşturabilirsiniz.

Çalışılacak işler ile alakalı personel tarafından sahada alınması gereken tehdit ve tedbirlerin neler olacağı önceden belirlenebilir ve süreç akışında İSG departmanı tarafından onaylanarak çalışmaların iş sağlığı ve güvenliği uygunluğu kontrol edilebilir.

Size atanmış Bakım Talepleri ve İş Emri süreç akışlarını detaylı olarak eBA İş Süreçleri Otomasyonu uygulamamız ile tasarlayabilir ve entegre olarak kullanabilirsiniz.

BEAM iş emirleri ve iş talepleri süreçleri Android ve IOS uyumlu mobil cihazlar üzerinden de yönetilebilir. Süreçlerin ilgili dokümanları (video, talimat, resim vb.) sisteme cihazlardan eklenebilir. Bu süreçleri dilendiği takdirde çevrimdışı(offline) olarak sürdürebilirsiniz.

Beam, gelişmiş yetkilendirme alt yapısı ile kullanıcılara erişim yetkileri çerçevesinde ilgili alanlara müdahele edebilir.

BEAM Kurumsal Varlık Yönetimi varlık, malzeme, satın alma, çizelgeleme, iş emirleri ile ilgili 30.000 adedin üzerinde olasılıklı hazır rapor sunar. OLAP Cube Report gücünün esnekliği ile birleşmesi sayesinde müşterilerin varlık yönetimi ihtiyaçları için tamamen web tabanlı özelleştirilebilir raporlar oluşturulabilmektedir.

BEAM Kurumsal Varlık Yönetimi web servis teknolojisi ve API desteği ile birçok ERP, MES, SCADA ve IoT sistemleri ile entegrasyon yapabilme kabiliyeti sahiptir.

Malzeme Yönetimi

Yedek parça veya malzemelerinizi istediğiniz şekilde tanımlayabilir, malzeme bazında grup kodu ve alt grup ile malzemeleri sınıflandırabilir, stok yönetimini düzenli yapabilirsiniz. İş emrine kolay parça çıkış ve otomatik olarak stok değişimi yapabilirsiniz. Minimum ve maksimum stok seviyelerinin belirlenmesi ve seviyelerin dışına çıkıldığında otomatik bilgilendirme veya satın alma süreci başlatabilirsiniz.

Stok hareketleri için istediğiniz türden tanımlama yapılabilir. İş emrine kolay parça çıkış ve otomatik olarak stok değişimi yapabilirsiniz. Stok yönetiminin tek bir ekran üzerinde yapılması sayesinde ambarlar veya depolarda bulunan fazla malzemeler ambarlar arası transferler ile farklı depolara sevkiyatını yapabilirsiniz.

Ambar talep yönetimi sayesinde ambardan bir malzemenin alınması için bir iş akışı algoritması ile malzemeleri talep eden kişiye rezerve edebilirsiniz.

Depo ve stoklarda bulunan malzeme sayımını uygulama ve mobil cihazlar üzerinden yapabilirsiniz.

Malzeme hareketleri, talep ve transfer süreçleri ve malzeme sayımları mobil cihazlar üzerinden gerçekleştirilerek zaman ve kaynak tasarrufu sağlanır.

Beam, gelişmiş yetkilendirme alt yapısı ile kullanıcılara erişim yetkileri çerçevesinde ilgili alanlara müdahele edebilir.

BEAM Kurumsal Varlık Yönetimi varlık, malzeme, satın alma, çizelgeleme, iş emirleri ile ilgili 30.000 adedin üzerinde olasılıklı hazır rapor sunar. OLAP Cube Report gücünün esnekliği ile birleşmesi sayesinde müşterilerin varlık yönetimi ihtiyaçları için tamamen web tabanlı özelleştirilebilir raporlar oluşturulabilmektedir.

Stokların farklı bir ERP sisteminde tutulması durumunda BEAM, üstün entegrasyon yetkinliği sayesinde diğer ERP sistemler ile entegrasyon yaparak stok giriş çıkış ve tanımlamaları tek bir platform üzerinden yönetip eşitlenmesini sağlayabilir.

Personel Yönetimi Avantajları

 • İş önceliklerinizi daha iyi belirleyin

 • Kaynak kullanımınızı optimize edin

 • Hangi personellerin ne işleri yaptığını takip edin
 • Personel performans ve verimliliklerini takip edin
 • Personel yetkinliklerini ve eğitim ihtiyaçlarını takip edin
 • İş planlama etkinliğinizi arttırın
 • Bakım için daha kısa kesinti sürelerine ulaşın

Personel Yönetimi

İş emirleri içerisinde çalışacak olan personelleri, yetkinlikleri ve statülerine göre sisteme tanımlayabilirsiniz. Personel ile ilgili ücret bilgileri girilmesi durumunda bakım veya duruştaki maliyet hesaplarına dahil edebilirsiniz.

İster planlı ister plansız oluşan tüm işlere atanmış olan personellerinizin günlük, haftalık ve aylık iş planlamalarının yapılmasını sağlayabilirsiniz. Bir sonraki iş atamasında çalışma saatlerine göre eşit bir şekilde iş dağıtımı yapmanıza olanak sağlar.

Vardiyalı çalışma yapan işletmelerde çalışan personellerinizin vardiya planlarını yönetebilir, doğru vardiyada doğru kişilere iş atamaları yapabilirsiniz.

Çalışan personeller gibi, işletme içinde çalıştırılan taşeronları da sisteme tanımlayabilir, işlerde ne kadar öz kaynak ne kadar taşeron çalıştırıldığı gözlemleyebilir ve raporlayabilirsiniz.