QDMS Entegre Yönetim Sistemi

Entegre yönetim sistemleri kapsamında kişiye bağımlılığı ortadan kaldırın, takip edilmesi gereken tüm işlerinizi kalite yönetim sistemleri standartlarına uygun ve planlı olarak yönetin.

QDMS Yönetim Sistemi Çözümleri

 • Entegre Yönetim Sistemi (IMS)

 • Kalite Yönetim Sistemi (QMS)

 • Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi (EHS)

 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (ISMS)

 • Yönetişim, Risk ve Uyum (GRC)

QDMS Entegre Yönetim Sistemi Nedir?

Entegre Yönetim Sistemlerinde hedeflenen kalitenin gerçekleştirilmesi için geliştirilmiş,

işinize dost bir yönetim sistemi çözümüdür.

QDMS ile işinizi yönetmek için gereken tüm ihtiyaçlarınız tek noktada.

QDMS Modülleri nelerdir?

Risk ve Süreç Odaklı Entegre Yönetim Sistemi QDMS programı içerisinde yer alan modüllerimiz;

 • Doküman Yönetimi
 • Müşteri Şikayetleri
 • Denetim Yönetimi
 • Eğitim Planlama
 • Öneri Modülü
 • Dif Yönetimi
 • Aksiyon Planlama
 • Risk Yönetimi
 • Anket Modülü
 • Doküman Modülü
 • İç – Dış Müşteri Şikayetleri
 • Düzeltici ve İyileştirici Faaliyetler
 • Denetim Planlama
 • Cihaz Yönetimi (Kalibrasyon)
 • Risk Yönetimi
 • Yasal Mevzuat Uyum
 • Tedarikçi Değerlendirme
 • Öneri
 • Anket
 • Eğitim
 • Aksiyon Planlama
 • İsg Risk Değerlendirme
 • İş Kazası ve Ramak Kala
 • Saha Denetimi
 • İş başı ve Periyodik Muayene
 • Eğitim
 • Kişisel Koruyucu Donanım
 • İş İzni Yönetimi
 • Acil Durum ve Tatbikat Yönetimi
 • Çevre Boyutları ve Analizi
 • MSDS Yönetimi
 • Fonksiyonel Veri Toplama (Sera Gazı)
 • Atık Yönetimi
 • Bilgi Güvenliği Risk ve Varlık Yönetimi
 • Bilgi Güvenliği İhlal Bildirimi
 • Denetim Planlama
 • Düzeltici ve İyileştirici Faaliyetler
 • Aksiyon Planlama
 • Kurumsal Risk Yönetimi
 • İç Kontrol
 • Bilgi Güvenliği Risk yönetimi
 • Yasal Mevzuat Uyum
 • Düzeltici ve İyileştirici Faaliyetler
 • Aksiyon Planlama

Kontrollü Döküman Yönetimi

Hızlı, kolay ve güvenilir bir doküman yönetimi için QDMS

 • Güvenli doküman kontrolü ve hızlı onay mekanizması

 • Kolay tasnif edilen, indekslenen dokümanlar ile hızlı arama

 • Yetkilendirme özelliği ile dokümanlara kontrollü erişim

 • Onay, kontrol, revizyon ve yayınlama aşamalarında e-mail ile bilgilendirme

Şikayet Yönetimi

Akıllı müşteri memnuniyet yönetimi ile sürekli iyileştirme.

 • Kurum içi ve kurum dışı tüm şikayetlerin yönetimi

 • Şikayetleri şirket prosedürlerine uygun olarak kayıt altına alma, takip etme ve raporlama

 • Şikayetler ile ilgili alınan aksiyonların anlık olarak takip edilmesi. Aksiyon atanan kişileri sistem üzerinden bilgilendirme

 • Geciken işlerde ilgililerin ve yöneticilerin bilgilendirilmesi, raporlanması

Denetim Yönetimi

Bulgularınızı kağıt üzerinde bırakmayın.

 • Bulgularınıza DÖF/Aksiyon açılarak çözüm süreci başlatma

 • Eski denetimlere ait aksiyonların sonuçlarını izleme

 • Denetçilerin iş yükü dağılımını planlama

 • Mobil cihazlarla saha/mağaza denetimi

 • Denetim planları tanımlama ve zaman çizelgesi olarak görüntüleme

Aksiyon Yönetimi

Görev atayın QDMS takip etsin

 • Kurum içerisinde takip edilecek tüm işleri planlama

 • Periyodik aksiyon tanımlama

 • Gizli aksiyon atama

 • Aksiyon kategorilerini tanımlama

 • Denetim, Risk, Öneri, Doküman, FMEA, Olay Bildirimi ve Eğitim modülleriyle entegrasyon

Risk Yönetimi

Tecrübenizi metedolojinizle destekleyin

 • İSİG, Çevre, Bilgi Güvenliği, Gıda Güvenliği, FMEA, Kurumsal ve Süreç risklerini yönetme

 • Kullanılmakta olan risk metodolojisini kolaylıkla uyarlama

 • Risk analiz tarihçesi oluşturma ve kolaylıkla izleme

 • Risk değerlendirme sonucunda önlemleri belirleme ve takip etme

 • Risk formları üzerinde yetki kontrolü sağlama ile yetkisiz erişimi engelleme

İşte Dijital Dönüşüm Yolculuklarına Eşlik Ettiğimiz Mutlu Müşterilerimizden Bazıları

Ve buraya yazmadığımız daha birçok muhteşem özellik.

Coden Bilişim A.Ş. mükemmelliği, tecrübeyi ve esnekliği temeline alan özel çözümler üreten bir yazılım geliştirme firmasıdır.

Son 12 yıldır dijital dönüşüm danışmanlığı, süreç otomasyonu ve özel eBA yazılım geliştirme hizmetleri, kurumsallaşma ve kullanıcı arabirimi tasarımında birinci sınıf hizmetler sunmaktadır.

We boost our clients to get more sales

Firmaların Dijital Dönüşümünü Gerçekleştiririz

Çağımızın gereksinimlerine ve firmaların taleplerine uygun şekilde tecrübemiz ve teknoloji bilgimizle müşterilerimizin iş akış süreçlerini dijtalleştirmelerini sağlarız.

eBA Modülleri Geliştiririz

Bimser Çözüm tarafından geliştirilmiş Döküman Yönetim Sistemi eBA’nın satışını yapar ve gerekli modüllerini geliştiririz.

İş Ortaklarımız