Dijital Dönüşüm

Dijital Dönüşüm, son dönemlerde pek çok kişi ya da firma tarafından sıklıkla duyulmakta olan bir kelimedir. Sosyal medyanın gücü, teknoloji ve internet gibi benzer yenilikler kullanılarak firmaların eski geleneksel yapısı dijital dönüşüm ile yenilikçi bir sisteme dönüşmektedir.

 

Dijital Dönüşüm nedir?

Günümüzün bilgi teknoloji ürünlerini en etkin biçimde kullanarak ve diğer süreçlerini benimseyerek zamandan, paradan ve işin süreçlerinden tasarruf edecek bir duruma gelmenize sebep olan şeydir.

Şimdilerde birçok farklı işletme kolu dijitalleşme yolunda önemli adımlar atmış bulunmaktadır. Eski tip analog kullanım şeklinden dijital hayata geçiş dijital dönüşüm şeklinde isimlendirilir.

Dönüşüm demek, iş hayatının en etkin bir şekle dönüşmesi için tercih edilen yenilikçi teknolojiyi oluşturmaktır.

Hayatımızın pek çok farklı alanında yer tutan dijital dönüşüm, e ticaret şeklinde sıklıkla kullandığımız sistemlerin başını çekmektedir. Evrak yükünü ortadan kaldırarak yerden ve kâğıttan tasarruf ettirerek şekilde bir kolaylığı da beraberinde getirmektedir.

 

Dijital dönüşüm neden önemli

Dijital dönüşüm neden önemli mi? O kadar çok sağladığı özel fayda var ki nereden başlamak gerektiğini bilemiyoruz.

Kurumsal ya da şahsi firmalara açısından oldukça önemli kolaylıkları beraberinde getirdiğini en başta söylemek isteriz.

Firma sahipleri bu yenilikçi sistemler sayesinde dijital dönüşüm ile daha kolay rekabet imkânı bulabilmektedir.

İşin her bir sürecine etki eden detaylara sahiptir. Daha etkin sonuçlar, kısa sürede daha fazla ürün ve önemli stratejilerin hayata dahil edilmesine büyük katkısı bulunmaktadır.

Şirketlerde dijital dönüşüm süreci nasıl başlamalı?

Bu yenilikçi dijital değişimin başlaması için en başta bir takım unsur gereklilikleri bulunmaktadır.

Bunlar ise;

 • İnsan
 • Süreç
 • Teknoloji

Önce insan yani personellerin eğitilmesi ile sürece başlanması gerekmektedir Süreç için gerekli alt yapının sağlanması ve var olan teknolojiye geçisin sağlanarak uygulanır hale gelmesi bir an önce gerçekleştirilmelidir.

Ardından dijital dönüşümün en iyi biçimde yönlenmesi, yönetilmesi ve hızlı bir biçimde uygulanması gerekmektedir.

 

Şirketlerde dijital dönüşüm örnekleri nelerdir?

Dijital gelişim ya da dönüşüm ismiyle adlandırılmakta olan bu olay, sıklıkla günlük yaşamda da karşımıza çıkmakta olan sayısız örneklere sahiptir.  Baştan sona kendi bünyesine bunu adapte edebilmiş firmalarda  da bu örneklere denk gelmek mümkündür.

Dijital dönüşüm örnekleri nelerdir?

 • Dijital dönüşüm ile ilgili olan tüm aşamaları benimseyerek e-ticaret aşamasına geçiş yapmış firmalar
 • Yapay zekâ uygulamalarına bağlı olarak ortaya çıkan robotlaşma ve otomasyonlar
 • Eski tip dosyalamayı ortadan kaldırmakta olan bulut bilişim sistemi
 • Uzaktan eğitim ve çalışma süreçleri dönüşüm için verilebilecek en özel örneklerdir.

 

Dijital dönüşüm aşamaları nelerdir?

İşletmelerde, dijital dönüşüm aşamaları nelerdir?

 1. En başta üretim ile ilgili olan takip sistemini içine almaktadır. Bu sebeple kontrol sistemi en gelişmiş şekilde ortaya çıkarılmaktadır.
 2. Gelişmiş satın alma sistemleri ve takip ekranları sayesinde özel bir süreç ortaya çıkmaktadır.
 3. Araç yerleşim süreçleri
 4. Tedarikçi ve malzeme temini için gerekli olan iletişim sistemi
 5. Dijital performansın ortaya çıkarılmasına destek olan ölçüm uygulaması
 6. Şirketler için sipariş, irsaliye ve faturaların kontrol uygulamaları
 7. İş zekâsını ortaya çıkan çözümler şeklinde aşamalar ard arda sıralanıp gitmektedir.

 

Dijital dönüşüm kavramları nedir?

Son yıllarda özellikle bilgi teknoloji ürünlerinin sıklıkla kullanılıyor oluşu ve buna bağlı olarak iş süreçlerinin iyileştirilmesi ile ortaya çıkmakta olan dijital tasarruftur.

Dijital dönüşüm ile ilgili olan başlıca kavramlar; Dönüşüm, gelişim, yenilikçilik, dijitalleşen dünya ve teknolojik dönüşüm gibi farklı kavramlardan oluşmaktadır.

 

Dijitalleşme ve dijital dönüşüm nedir?

Hepimizin hemen hemen hep duymakta olduğumuz bu dönüşüm kavramı, son teknolojiye paralel düşecek şekilde gelişmek anlamına gelmektedir.

Var olan geleneksel iş süreçlerini dijitalleşerek revize etme durumuna da bu dönüşüme ayak uydurmak anlamına gelmektedir.

 

Dijital dönüşüm nasıl gerçekleşir?

Nasıl gerçekleştiği konusunda kısaca bilgi vermek gerekirse; API’ler özellikle karşımıza çıkmakta olan  belli başlı örneklerden olmaktadır.

Dijitalleşme sırasında süreçler tek tek yerine getirilirken firmalar baştan sona bir gelişime ve değişime maruz kalmaktadır. Özellikle personellerin bu duruma uyum sağlaması ve gerekli alt yapının oluşturulması ile gerçek kullanılır bir hale dönüşmesine büyük bir katkı sağlamaktadır.

Dijital Dönüşüm ile günümüz şartlarında en iyi şekilde hizmet sunumu ve rekabetin yaşanması kaçınılmaz olmaktadır.