Varlık Yönetim Sistemi kuruluşların ve şirketlerin tüm varlıklarının risk faktörlerini, maliyetlerini ve performanslarını planlamalarına ve analiz etmelerine yardımcı olmaktadır. Kuruluşlara maksimum düzeyde bir fayda sunmak için özel olarak geliştirilmiş bir otomasyondur. Varlıklardan değer elde ederek kuruluşlarını yükseltmek isteyen şirketler için varlık yönetimi olmazsa olmaz faktörlerden biridir.

Gelişen teknoloji ile birlikte artık varlıkların daha yüksek maddi değerlere ulaşması sağlanabilmektedir. Bu sayede de kuruluşlar şirketleri için daha ciddi yatırımlarda bulunabilmektedirler. Bunun için de kuruluşların varlık yönetimi ile ilgili ciddi bir plan yapmaları gerekmektedir.

Varlık yönetim sistemi çeşitleri bu noktada şirketlere yardımcı olmak için özel olarak oluşturulan bir yazılımdır. Bu sistemlerin etkin olarak kullanılması ve sürdürülebilir olması şirketler içinde artık zorunlu bir hale gelmiştir.

Varlık yönetim sistemi çeşitleri farklı sektörlerde de faaliyet gösteren kuruluş ve şirketler için kullanılabilmektedir. Şirketlerin gelecekleri ve yatırımları ile ilgili daha doğru kararlar alabilmesi için bütüncül bir bakış açısı ile şirket gelişimine yaklaşabilmelerini sağlar.

 

Kurumsal Varlık Yönetim Sistemi Nedir?

Kurumsal varlık yönetim sistemi şirket ve kuruluşların varlıklarını ve ekipmanlarını korumak ve aynı zamanda dengelemek için kullanmış oldukları bir yazılımdır. Sistem ve hizmetlerin tek bir otomasyon içerisinde birleşimini ifade etmektedir.

Şirketlerin kurulduğu andan itibaren yaşam döngülerini kaliteli bir şekilde optimize edebilmelerini sağlar. Aynı zamanda çalışma süresini daha verimli kullanarak şirket maliyetlerini azaltmayı da amaç edinen bir yazılım olarak tercih edilmektedir.

Varlık yönetim sistemi çeşitleri özellikle gelişmiş bir analitik zeka sistemine sahiptir. Bunun için de karmaşık olan tüm eylemlerin daha düzenli bir şekilde sıralanmasını ve kontrol edilebilmesini sağlamaktadır.

Sadece tek bir entegre edilmiş program kullanılması aynı zamanda işlerin aksamasının da önüne geçebilmektedir. Kuruluşlarda iş sürekliliğini sağlamak ve aynı zamanda varlıkların kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesine de yardımcı olmaktadır.

Yapay zeka ile hazırlanan kurumsal varlık yönetim sistemi çeşitleri özellikle tahmine dayalı olarak sadece çözüme odaklı sistemler geliştirilmektedir.

Kurumsal varlık yönetim sistemi her şeyden önce zamandan sizlere büyük bir tasarruf sunmaktadır. Operasyonel olarak işletmenin ödemesi gereken tüm giderleri azaltırken aynı zamanda planlama verimliliği açısından maksimum performans sunabilmektedir. Sermaye harcamalarının azaltılması için destek sunan varlık yönetim sistemi çeşitleri bakım masraflarından da tasarruf elde etmenizi sağlar.

 

Kurumsal Varlık Yönetim Sistemi Uygulamaları

coden.com.tr sitemiz üzerinden kuruluşunuz için tercih edebileceğiniz varlık yönetim sistemi çeşitlerini inceleyebilir ve tercih edebilirsiniz. Beam kurumsal varlık yönetim sistemi özellikle sadece tek bir nokta üzerinden tüm varlıkları yönetebilme imkanı sunmaktadır. İşletmenizin zahmetsiz şekilde varlıklarını yönetebilmesi için tercih edeceğiniz sistemler yedek parça stok maliyetinde azalma sunarken ekipman satın almalarında da tasarruf yapabilmenizi sağlar.

Kaynak planlaması ve bakım maliyetlerinde azalma ayrıcalıklarına sahip olan için sizlere sunmuş olduğumuz varlık yönetim sistemi çeşitlerini değerlendirebilirsiniz. BEAM varlık yönetim sistemi işletmeniz için gerekli olan tüm detaylar titizlikle düşünülerek geliştirilmiş bir otomasyondur. Arızalara anında müdahale edebilme, bakım ekip ve ekipmanlarının daha kontrollü ve planlı bir şekilde yönetilmesi ve aynı zamanda bakım maliyetlerinin azaltılması gibi avantajlar sunabilmektedir.

Çağımızın gerekliliklerinden biri olan varlık yönetim sistemi çeşitlerini tercih ederek sizler de kuruluşunuz ve işletmeniz için en doğru kararı verebilirsiniz. İş akış süreçlerinizin dijitalleşmesi sayesinde işlerinizin profesyonel olarak analiz edilmesini sağlayabilirsiniz.

Kurumsal varlık yönetim sistemi kullanmanız özellikle süreklilik ve güvenirlik açısından tutarlılık elde etmeniz için önemlidir. İşletmenizin yapmış olduğu üretimler aynı koşullar altında ve aynı kalite ile tekrarlandığı sürece kuruluşun güvenirliliği de artacaktır.

 

Varlık Yönetimi Nedir?

Varlık yönetimi şirketlerin tüm varlıklarının kontrol edilmesi ve yönetilmesi için hazırlanan bir prosedür olarak tanımlanabilmektedir. Varlık yönetim sistemi çeşitleri ise bu prosedürün dijital ortamda kullanılması için hazırlanan bir program ve yazılım olarak özetlenebilmektedir.

Varlık yönetim sistemi çeşitleri şirket ile ilgili her şeyin bakımının, kontrolünün ve varlıkların yönetilmesinin sağlanmasını gerçekleştirmektedir. Tüm varlıkların bir dizi işlem ile birlikte takip edilmesi ve aynı zamanda belgelendirilmesi de sizlere büyük bir kolaylık sunacaktır.

Sistem üzerinden şirket veya kuruluşun tüm varlıklarını kolaylıkla kontrol edebilir, izleyebilir ve elektronik ortamda fiziksel ortama çıkartarak aktarabilirsiniz.

Varlık yönetim sistemi çeşitlerinin pek çok avantajı ve faydası vardır.

  • Öncelikli olarak şirketinizin mali performansında büyük bir iyileşme meydana gelmesini sağlar.
  • Daha bilinçli bir varlık yatırım için doğru ve yerinde kararlar vermenize yardımcı olur.
  • İşletmenizin varlıkları ile ilgili meydana gelebilecek tüm risklerin en kısa sürede tespit edilmesini yönetilmesini sağlar.
  • Hizmetlerde iyileşme yapmanıza olanak sunarken aynı zamanda şirket ve kuruluşun itibarının artmasını de desteklemektedir.
  • Her zaman ileriye yönelik olarak etkinliklerin ve iş gücünde verimliliğin iyileştirilmesini hedeflemektedir.
  • İşletme ve kuruluşların sürdürülebilirliğinin artmasını sağlarken aynı zamanda sosyal sorumluluğun da gösterilmesi için varlıklardaki eksiklerin tespit edilmesine yardımcı olur.
  • Kuruluşunuzun tüm varlıkları ile ilgili doğru uyarılara öncelik vererek yerinde düzeltmeler yapabilirsiniz.
  • Riskleri oluşturan faktörlerin kısa sürede tespit edilmesi için yapay zeka destekli varlık yönetim sistemi çeşitleri tercih edebilirsiniz.

Şirketlerin performans düşüşünün izleyerek hata payını en az seviyeye düşürmek için her kuruluşun bir varlık yönetim sistemi çeşidine sahip olması gerekmektedir. Bu sayede varlıklarınızdan veri sonuçlarını daha iyi anlayabilir ve analiz edebilirsiniz.