Doküman ve Belge Yönetim Sistemi eBA

eBA İş Akış Uygulaması; iş süreçlerinin standardizasyonu ve otomasyonunu sağlayarak süreçlerin performansını iyileştirir. Süreç maliyetlerini düşürerek kurumsal kaynakların etkin kullanımına katkıda bulunur. eBA işleri farklı noktalar arasında elektronik olarak dolaştırarak, işletmelerin iş yapma biçimini önemli ölçüde iyileştirir. eBA esnek ve etkili tasarım araçları ile değişik süreçleri kolaylıkla ve kısa sürede elektronik ortama taşınmasını sağlar. Kolay kullanılabilir web ara birimi ve e-posta sistemi entegrasyonu ile kullanıcılar zorlanmadan eBA’ya kolayca uyum sağlar. Kullanıcılar herhangi bir ek kurulum yapmadan tarayıcı üzerinden sisteme erişebilirler.

 

eBA ile kritik süreçler kontrol altına alınır. Zamansal kritik süreçlerin takibi sistem tarafından otomatik yapılır ve gerekli aksiyonlar hemen alınır. eBA mevcut operasyonel sistemlerle kolay entegre edilebilir. eBA özelleştirilebilir katmanları ile mevcut altyapıya kolayca uyum sağlar. eBA ile lojistik, üretim, finans, planlama ve idari alanlardaki birçok iş süreci kolaylıkla elektronik ortama taşınır ve yönetilir. eBA esnek ve ölçeklenebilir yapısı ile WfMC (The Workflow Management Coalition) standartlarına uygun olarak geliştirilmiş güçlü bir iş akış uygulamasıdır.  

 

Doküman ve Belge yönetimi alanında nasıl çözümler sunmaktayız?

 

İş akışı doküman yönetimi ve belge yönetimi uygulaması olan eBA ile bizler müşterilerimize global standartları ve gelişmeleri takip ederek yerel çeviklik ve esneklik ile çözümler sunmaktayız.

 

Standart doküman yönetim sistemleri tamamen doküman odaklı olarak ilerlemektedir. Ancak biz iş süreçleri otomasyonuna da odaklanmış durumdayız. Zaten dökümanlar bu iş süreçlerinin girdileri veya çıktılarıdır. 

 

Ek olarak:

Dokümanların doğru zamanda doğru yere ulaşmasını ve dokümanların tüm yaşam döngüsünü yönetebiliyoruz. 

 

Dökümanın oluşturlmasından versiyonlanmasına, doğru kişiye ulaştırılmasına ve zamanı geldiğinde imha edilmesi daha olmak üzere tüm doküman süreçlerini optimize edebiliyoruz. Ayrıca e-imza entergrasyonlarıyla beraber dokuümaşları belge haline getirebiliyoruz. 

 

Ek olarak diğer entegrasyonlarımızla beraber belge ya da dokümanları ilgili kurum ve kuruluşlarla entegre hale getirerrek bildirimlere olanak tanıyoruz.